Obrzęd rozpoczyna się od wspólnego śpiewu kolędy np. „Bóg się rodzi” i znaku krzyża.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia wszystkich mówiąc –

C. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.

Wszyscy odpowiadają – Amen.

Wspólna modlitwa – Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Modlitwa błogosławieństwa –

C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. + Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa, niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy – Amen.

C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.

Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest święty jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy Domowy Kościół.

C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą naszą Ojczyznę opiece Matki Bożej.

Wszyscy – Pod Twoją obronę.

C. Polećmy także zmarłych z naszej rodziny, naszych przyjaciół i znajomych.

Wszyscy – Wieczny odpoczynek.

C. Zachowaj nas Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

Wszyscy – Amen.

C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący – Ojciec i Syn i Duch Święty.

Wszyscy – Amen.