Instalacja nowego proboszcza Ks. Wojciecha Rogowskiego