Wspólnota ta powstała po rekolekcjach REO jesienią 2014r. w naszym kościele. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 XI 2014r. Po rozeznaniu we wspólnocie przybraliśmy nazwę BETANIA.

Naszą liderką została Agnieszka Olendzka. W lutym 2018 r. odbyły się rekolekcje REO w naszej parafii po raz drugi. Nasze spotkania odbywają się w poniedziałki po Mszy Świętej wieczornej, a następnie spotykamy się w sali. Celem tych spotkań jest modlitwa spontaniczna, podczas której  uwielbiamy Pana Boga, dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy o nie. Modlitwę przeplatamy piosenkami i modlitwą “w językach. Następnie odczytujemy przygotowany fragment Pisma Świętego. Często dzielimy się Słowem Bożym, odnosząc je do własnego życia.

Stałym elementem naszych spotkań są katechezy głoszone przez ks. proboszcza Mirosława lub zaproszonych gości.  Raz w miesiącu adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz uczestniczymy we  Mszy Świętej sprawowanej w intencji BETANII. Raz w miesiącu uczestniczymy wspólnotowo w spotkaniu Odnowy z Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej, podczas którego jest Msza Święta, konferencja i modlitwa wstawiennicza. Co roku – w maju – wyjeżdżamy do Częstochowy na Ogólnopolskie Spotkania Charyzmatyczne Odnowy w Duchu Świętym, a w lutym do Ostrołęki na spotkanie regionalne, co dwa lata na Archidiecezjalny Dzień Jedności. Uczestniczymy też w corocznych wspólnotowych rekolekcjach wielkopostnych w  parafii Św. Jadwigi Królowej w Białymstoku, stacjonarnych rekolekcjach weekendowych w Surażu i w rekolekcjach wakacyjnych. Bierzemy udział w rocznej formacji po REO oraz rocznych warsztatach po REO ( spotkania raz w miesiącu).  oraz dwuletniej Stacjonarnej Stałej Formacji w Surażu. Podejmujemy – służbę liturgiczną w II niedzielę miesiąca w naszej parafii, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w I czwartek miesiąca, listopadową adorację Pana Jezusa przez cały dzień, prowadzimy Drogę Krzyżową w naszym kościele w Wielkim Poście. 

Od początku powstania Wspólnoty prowadzimy kronikę, odnotowując nasze działania. Rok formacyjny kończymy wesołym ogniskiem u Agnieszki i Janusza Olendzkich.

Spotkania BETANII umacniają naszą wiarę, podnoszą ducha, pobudzają do wspólnotowej i urzeczywistniającej miłość Pana Boga do każdego z nas i miłość do braci i sióstr.