Przed zawarciem sakramentu małżeństwa czeka Was odpowiednie przygotowanie. Dotyczy ono zarówno sfery duchowej, ale także wymaga ono zgromadzenia pewnych niezbędnych dokumentów, bez których wydarzenie jakim jest ceremonia sakramentu małżeństwa nie jest możliwa. Poniżej znajduje się wiele cennych informacji dotyczących formalności przedmałżeńskich.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa: akty chrztu obojga narzeczonych (aktualne, tzn. nie starsze niż 3 miesiące);

 • świadectwa ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego;
 • dowody osobiste narzeczonych;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
 • potwierdzenie udziału w katechezach przedślubnych i spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej;
 • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego wymagane jest zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (pobiera się je w Urzędzie Stanu Cywilnego, ważne jest 3 miesiące od daty wydania);
 • w przypadku zamieszkania obojga narzeczonych na terenie innych parafii niż ta, w której chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa, wymagane jest upoważnienie z parafii zamieszkania do przeprowadzenia rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi poza parafią uprawnioną;
 • w przypadku wdów i wdowców, konieczny jest także akt zgonu współmałżonka.

Świadkami ślubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Przed ślubem powinni przynieść do zakrystii dowody osobiste swoje oraz narzeczonych. Wspaniale jest, jeśli świadkowie w czasie ślubnej Mszy św., przystępują do Komunii św.

Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu Małżeństwa obejmuje:

 • spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma się odbyć w innej parafii wymagana jest do tego zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego;
 • udział w katechezach przedślubnych. Są to spotkania z zakresu teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii Sakramentu Małżeństwa;
 • udział w spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej;
 • spowiedź przedślubna.