Parafialny Zespół Caritas powstał w 2008 roku. Zadaniem zespołu jest organizowanie świadczeń konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności, dzieciom i młodzieży, oraz osobom samotnym i ubogim.