Kościół pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika został zbudowany dzięki staraniom miejscowej ludności w latach 1980-82. Potrzebę Domu Bożego w Księżynie społeczność katolicka odczuwała od wielu lat. Nowa świątynia służyła początkowo wiernym z Księżyna, Ignatek, Horodnian i  Koplan. Kościół został wzniesiony na miejscu dawnego domu nauki religii w Księżynie przy ul. Mazowieckiej 19, na parceli zapisanej na rzecz parafii w ostatniej woli właściciela św. p. Aleksandra Pełcha. Bez projektu architektonicznego oraz bez oficjalnego zezwolenia władz świeckich na tą inwestycję w ramach remontu kapitalnego rozpoczęto budowę. Cała budowa nie miała żadnych dotacji ze strony władz państwowych i kościelnych.
 
Zaangażowanie społeczności katolickiej było ogromne. Członkinie Kółek Żywego Różańca jeździli po okolicznych parafiach zbierając ofiary na budowę kościoła. W każdej parafii, w której były spotykały się z dużym zrozumieniem i poparciem. Dzięki pomocy Bożej, budowa Naszego Kościoła postępowała w zadziwiającym tempie.
 
Do zimy 1983 r. kościół był wybudowany, ale niewykończony. Pierwszą mszę św. w nowym kościele celebrował ks. prob. Franciszek Wilczewski (pasterka). Wiosną 1983 r. kościół wykończono, wybudowano ogrodzenie i do dnia 1.05.1983 r. wszystko było gotowe do wielkiej uroczystości – Wyświęcenia Naszego Domu Bożego pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika przez bp Edwarda Kisiela. Towarzyszył Jego Ekscelencji Wielki Kanclerz Kurii ks. dr Cezary Potocki.
Równocześnie z budową kościoła, ale dużo wolniej budowany był cmentarz, którego wyświęcenia dokonał 30 września 1983 r. Jego Ekscelencja ks. dr Edward Kisiel. W latach 1983-85 zbudowano plebanię i dom katechetyczny. Dnia 17.04.1992 r. nasz Rektorat w Księżynie otrzymał Dekretem Erekcji prawa samodzielnej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika Dekanatu Białystok Zachód. (Poniżej pierwsza Msza św. i wyświęcenie cmentarza). Obecnie parafia jest częścią Dekanatu Nowe Miasto.