Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się odpowiednio wcześniej do parafialnej kancelarii – warto zrobić to przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu świętego.

Przed pójściem do kancelarii należy przygotować:

  • informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania;
  • akt urodzenia dziecka;
  • akt ślubu (koniecznie ślub kościelny).

Chrzestni zazwyczaj muszą spełniać następujące warunki:

  • muszą mieć ukończone 16 lat (od tej reguły istnieje odstępstwo za zgodą proboszcza parafii do której należą),
  • muszą dostarczyć świadectwo religijności wystawione przez parafię do której należą,
  • przed chrztem muszą udać się na spowiedź i uzyskać podpis na karteczce poświadczającej odbycie spowiedzi,
  • muszą być po sakramencie bierzmowania (od tej reguły też jest odstępstwo tak jak w przypadku wieku).

Podczas ustalania terminu chrztu w kancelarii otrzymuje się cztery kartki, które mają poświadczyć przystąpienie do spowiedzi przed chrztem przez rodziców dziecka oraz chrzestnych.

Kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi oraz świadectwa religijności rodziców chrzestnych zazwyczaj powinny być dostarczone zaraz przed chrztem (do zakrystii), tam też powinni stawić się rodzice i chrzestni w celu podpisania dokumentów chrztu (wpis do księgi).

Sakrament chrztu św. jest udzielany na Mszy Św. o godzinie 12:00